Thời khóa biểu Pasteur Hà Nội 3 / 5 ( 3 votes ) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 09 Cao đẳng Dược Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0901 Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS0902 Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.03 Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.04 Lớp Cao đẳng Dược chính quy IDS09.05 Cao đẳng Điều dưỡng Lớp...

Thời khóa biểu Pasteur Hà Nội


  Ngày viết : 13/08/2018 09:45          Lượt xem : 5284


THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 09

Cao đẳng Dược

Cao đẳng Điều dưỡng

Cao đẳng Xét nghiệm

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 10

Cao đẳng Dược

Cao đẳng Điều dưỡng

Cao đẳng Xét nghiệm

Cao đẳng Vật lý trị liệu

 

 

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 11

Cao đẳng Dược

Cao đẳng Điều Dưỡng

Cao đẳng Xét nghiệm

Cao đẳng Vật lý trị liệu


Tin giáo dục

Hỏi đáp Y Dược

Hoạt động sự kiện

Bài viết mới nhất